algemene voorwaarden

                                                                                              privacy persoonsgegevens
van Praktijk
savamé

1.  Bij savamé kunnen de volgende behandelingen worden toegepast:
Voetreflex, StoelShiatsu en massages
2.  Een alternatieve behandelaar is geen arts en stelt daarom geen diagnose.     De hierboven beschreven behandelingen zijn geen vervanging van de
reguliere
 medische zorg maar kunnen werken als aanvullende
genezingsvorm.
 Consulteer bij fysieke en/of psychische klachten altijd de
huisarts en/of medisch
 specialist.
Indien u onder behandeling bent bij een huisarts of medisch specialist blijft
het noodzakelijk om toestemming te krijgen van voornoemde huisarts of
medisch 
specialist om een behandeling te ondergaan bij savamé.
3.  De verantwoording van het gebruik maken van de aangeboden diensten
van  
savamé ligt te allen tijde geheel bij de cliënt en geschied geheel uit
eigen vrije wil,
 waardoor er in alle redelijkheid geen enkele aanspraak gemaakt kan worden op nadelig handelen en/of gevolgen, in wat voor vorm dan ook, ten aanzien van savamé.
4.  Cliënten die zwanger zijn of zwanger willen worden, dienen dit aan het begin van een consult aan te geven.
5.  Cliënten dienen, aan het begin van een consult aan te geven of ze (psychiatrische) ziekten/beperkingen hebben en welke medicijnen ze gebruiken zodat dit bekend is in verband met de te ondergane behandeling.
6savamé behoud zich het recht voor om een cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.
7.  Betalingen dienen contant betaald voldaan te worden voor aanvang of direct na afloop     van een behandeling of binnen 7 dagen na behandeling te worden overgemaakt op :  rekeningnummer 65.78.77.263
t.n.v. W.F. Jagersma-Dokter te Groningen.
8   Afmelden gebeurt tijdig.
Bij afmelding meer dan 24 uur voor de afspraak worden geen 
kosten in rekening gebracht.
Bij afmelding minder dan 24 uur van tevoren of niet nagekomen afspraak worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht
9.  Bij het maken van een afspraak wordt het tarief afgesproken.
Tarief 1 geldt bij een (gezamenlijk) netto inkomen tot € 1800,00

Tarief 2 is het tarief bij een (gezamenlijk) netto inkomen hoger dan
€ 1800,00
10. De behandelingen bij savamé worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
11. Bij aanvang van een behandeling gaat de cliënt akkoord met voornoemde Algemene Voorwaarden, genoemd in punt 1 tot en met 11.