Privacy Persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als therapeut en masseur voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling over u vast moet leggen. 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres) worden gebruikt voor:

– Medische dossiergegevens (zoals rug- & hartklachten, medische ingrepen, allergieën, gebruik medicijnen etc.) die  noodzakelijk zijn om een behandeling op een goede manier uit te voeren/ aan te passen.

– Facturering

– Verzending nieuwsbrief 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Als cliënt heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u uw persoonsgegevens te allen tijden kunt opvragen en vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie van uw persoonsgegevens
Als cliënt heeft U het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht van verzet tegen gebruik van uw gegevens
Als cliënt heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens.

Schriftelijke toestemming
Bij uw eerste afspraak krijgt u een formulier waarmee u schriftelijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens te noteren.

Tijdsduur bewaring persoonsgegevens
De persoonsgegevens en dossier worden tot 5 jaar na laatste afspraak bewaard, tenzij anders afgesproken met de cliënt.